Pripp Advokatbyrå

Advokat Tom Pripp

tom.pripp@pripplaw.com
070 - 588 58 07

Besöksadress

Stortorget 1

Postadress

Strandgatan 11, 831 30 Östersund

Personuppgiftspolicy

Se policy >>

 

 

Välkommen till Pripplaw Advokat AB

Jag bedriver nu min advokatverksamhet i Östersund på heltid med besöksadress Stortorget 1 (Co-office No 1)

Advokatverksamheten riktar sig mot  "levande företag" och deras ägares privatjuridik. Mitt arbete är främst inriktat på olika juridiska och affärsmässiga frågor, där jag så långt som möjligt vill arbeta med en kreativ inriktning för att nå det för klienten optimala slutresultatet. 

Vanligt förekommande uppdrag avser genomförande av företagsöverlåtelser, generationsskiften upprättande av allehanda olika avtal, t ex aktie- och rörelseöverlåtelseavtal, aktieägaravtal, olika typer av återförsäljaravtal och andra samarbetsavtal etc. Jag arbetar även med tvistelösning, både baserat på frivilliga förhandlingslösningar och förfaranden i domstol.

Mina olika styrelseuppdrag och det faktum att jag arbetat som VD i ett expansivt företag gör det enklare för mig att förstå de affärsvillkor som mina klienter lever med.

Min bakgrund

Jur.kand, Uppsala Universitet 1988, ledamot av Sveriges Advokatsamfund 1994  

Styrelseuppdrag

 • Handelsbanken Östersund (ordförande)
 • Attacus Invest AB
 • Attacus Stomsystem AB
 • Elab Däck AB (ordförande)
 • Däcknor AB (ordförande) 
 • Östersund FK Elitfotboll AB (ordförande)
 • Brandenburg Hotell AB
 • Ramiro Invest AB (ordförande)

Tidigare arbete

 • Tingsnotarie vid Norrköpings tingsrätt (1988-1990)
 • Advokatfirman Carler i Linköping (1990-1992)
 • Delägare i Pripps Advokatbyrå (1992-2000)
 • Advokatfirman Abersten (2000-2008)
 • Hellström Advokatbyrå i Stockholm (2008-2010)
 • 2010 ägare av Pripplaw Advokat AB.
 • VD Aganta Förvaltning AB 2017-18